top of page
53810934_391465158333804_5899157226236411904_o_edited.jpg

COL — conference #4

Restaurování a řemesla

Mezinárodní konference AT–CZ

11. září 2020  |  Online

Čtvrtá konference mezinárodního projektu COL - Centrum pro obnovu společného kulturního dědictví, který je podporován Evropským programem Interreg AT-CZ, se zaměří na praktické aspekty obnovy kulturního dědictví a každodenní výzvy při zapojení řemesla do procesu obnovy.

 

COL-Konference #4 se zabývá tématy stavebního procesu a restaurování památek. Tentokrát se diskurs zaměří na řemeslné výrobky v kontextu památkové péče a restaurování a mluvit se bude také o vybraných materiálech a pracovních postupech. Budou porovnány specifické pohledy architektů a památkářů a rozdiskutována problematika průmyslového a tradičního řemesla.

 

Odborníci, zabývající se restaurátorskými a stavebními procesy v praxi, jako jsou zástupci stavebních společností nebo veřejní a soukromí vlastníci památek, se podělí o své praktické zkušenosti a promluví o problémech, se kterými se setkávají.

GALERIE
VYSTUPUJÍCÍ

VYSTUPUJÍCÍ

PROGRAM – ÚTERÝ

PROGRAM

PÁTEK 11.09.2020

 

9.15—9.45

Zahájení a úvod

Přivítání účastníků a krátké představení projektu COL, představení tématu konference

/AT/ Bernhard Schneider 

- Manažer projektu, DUK

 

9.45—10.45

Blok 1

ŘEMESLA: TEORIE A FILOZOFIE

/AT/ Bruno Maldoner 

- Pozorování „inteligence ruky“ s ohledem na řemesla a zachování / obnovu hmotného kulturního dědictví

/CZ/ Tomáš Vícha 

- Řemeslné kurzy NPU

Panelová diskuse

 

10.45—11.00

Pauza

 

11.00—12.00

Blok 2

ŘEMESLA: ZKUŠENOSTI Z PRAXE

/AT/Bernhard Ringswirth 

- Vápno jako historický a současný stavební materiál

/CZ/ Ladislav Chládek 

- Stavební dozor a řemesla

Panelová diskuse

INFO