top of page

COL — conference #3

Mezinárodní konference AT–CZ

19.–20. listopadu 2019  |  Augustiniánský klášter, Brno /CZ/

Klíčem k úspěšné obnově kulturního dědictví je komplexní příprava, plánování a výzkum. Nejprve musíme získat přehled o tom, s čím zacházíme. Musíme vědět jaké zdroje máme k dispozici, co chceme s objektem nakonec udělat. Také si musíme být vědomi toho, jaké zásahy mohou nebo nemusí být přijaty.

Třetí konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ se zaměří na praktickou stránku příprav na obnovu kulturního dědictví

 

Plánování jakéhokoli stavebního projektu je multidisciplinární úsilí, a to platí zejména pro plánování týkající se kulturního dědictví. Abychom pochopili, jak přistupovat k projektu, musíme přemýšlet nejen o našich současných potřebách, které by budova nebo místo mělo v budoucnu splnit, ale také o minulosti a jejích významech a potřebách. Před zahájením jakékoli fyzické práce, ať už jde o renovace, restaurování nebo adaptace, musí proběhnout výzkum historie, archeologie, technického stavu objektu a diskuse o tom, co je dobré a co je špatné pro chráněné hodnoty kulturního dědictví.

GALERIE
VYSTUPUJÍCÍ

VYSTUPUJÍCÍ

PROGRAM – ÚTERÝ

PROGRAM

ÚTERÝ 19.11.2019

 

9.30—10.00

Příjezd účastníků a registrace

Welcome coffee

 

10.00—10.30

Zahájení a úvod

Přivítání účastníků a krátké představení projektu COL, představení tématu konference

/CZ/ Karel Havliš 

– odborný garant projektu COL

 

10.30—12.30

Blok 1

OCHRANA A DOKUMENTACE

/AT/ Bruno Maldoner 

- Obecné principy ochrany památek

/CZ/ Pavel Hlavenka 

- Digitální dokumentace kulturního dědictví v praxi

/CZ/ Jan Štětina 

- Stavebně historické průzkumy a prezentace památek veřejnosti

Panelová diskuse

 

12.30—14.00

přestávka na oběd

 

14.00—15.30

Blok 2

PRŮZKUMY A PLÁNOVÁNÍ

/AT/ Oliver Fries 

- Stavební výzkum jako příprava na obnovu hradu Gars am Kamp

/AT/ Mirela Weber 

- Mezi stavebním výzkumem a pohotovostní opravou:
různé kroky na cestě k obnově opevněného transylvánského kostela

/CZ/ Taufar Aleš 

- Obnova památek v brněnské diecézi

Panelová diskuse

 

15.30—16.00

Coffee break

 

16.00—17.30

Blok 3

KONCEPCE OBNOVY

/AT/ Bernhard Schneider

- Obnova kostela v Pohoří na Šumavě

/CZ/ Jiří Neubert

- Památkář jako účastník procesu obnovy

/CZ/ Jan Šépka

- Práce pro Olomouc a Litomyšl

Panelová diskuse

 

17.30—20.00

Čas na ubytování účastníků

 

20.00—23.00

SPOLEČENSKÝ VEČER

Večeře a neformální diskuse pro účastníky konference

U Královny Elišky 

Mendlovo náměstí 959/1b

603 00 Brno

Plánování a přípravné práce

Obecná diskuse s ochutnávkou místních produktů na téma konference a jejího

významu s řečníky z obou dnů

/AT/  Christian Hanus

- Dunajská univerzita v Kremži, moderátor diskuse