COL — conference #2

Mezinárodní konference AT–CZ

3–4. června 2019  |  DU Krems / klášter Göttweig /AT/

Nejlepší a nejcennější příklady kulturního dědictví v sobě spojují různé významy pojmu hodnota. Jsou vzácnými a výjimečnými příklady umění, svědky historických událostí, dominantami určujícími charakter širokého okolí a symboly místa, kultury a společnosti. Bylo také mimořádně nákladné je vytvořit a udržovat, a tudíž je i velmi nákladné je dále zachovávat, užívat či obnovovat.

Druhá konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ se bude soustředit na různé aspekty hodnoty s důrazem na vazby mezi často oddělenými světy ekonomiky, kultury a společnosti.

 

Nosným tématem konference budou především kláštery a jejich osudy a provoz. Diskutovány budou příklady lokalit, které se musely radikálně změnit kvůli novým podmínkám, i příklady památek, které se dokázaly přizpůsobit, aniž by ztratili svůj původní účel.

 
 

VYSTUPUJÍCÍ

 

PROGRAM

PONDĚLÍ 3.6.2019 - Donau-Universität Krems

 

09.30—10.30

Příjezd účastníků a registrace

Welcome coffee

 

10.30—11.00

Zahájení a úvod

Přivítání účastníků a krátké představení projektu COL, představení tématu konference

/AT/ Peter Strasser – Donau-Universität Krems.

 

10.30—12.30

Blok 1

KLÁŠTERY JAKO MÍSTO NÁBOŽENSTVÍ A KULTURY

/AT/ Gerfried Sitar

– Církevní dědictví jako ekonomický motor regionů

/AT/ Jože Marek

– Mythos – Ethos – Logos: MONASTERY 4.0

/AT/ Patrick Schicht

–Oblastní důstojník Federálního památkového úřadu

Panelová diskuse

 

12.30—14.00

Oběd v menze DUK

 

14.00—15.30

Blok 2

KLÁŠTERY A SPOLEČNOST

/AT/ Wolfgang Rohrbach

- Penzijní, dodavatelské a pojišťovací činnosti klášterů (6. až 21. století)

/AT/ Reinhold Sahl

– Burghauptmannschaft Österreich

/CZ/ Petr Kroupa

– Ředitel odboru památkové péče Kanceláře prezidenta české republiky

/CZ/ Roman Brychta 

– MUBASO, Muzeum barokních soch – rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi

Panelová diskuse

 

15.30—16.00

Coffee break

 

16.00—17.30

Blok 3

KLÁŠTERY A JEJICH EKONOMICKÉ STRUKTURY

/AT/ Bernhard Rameder

– Klášter Göttweig mezi válkami: Prodej a nákup kulturních statků v časech nouze

/AT/ Eveline Gruber

– Cestovní ruch více než 900 let?

/AT/ Johannes Sailer

– Provozní struktury historických vojenských zařízení

/CZ/ Frantisek Svoboda

– Kostelní jmění a církevní nadace jako tradiční způsob údržby sakrálního dědictví

Panelová diskuse

 

17.30—20.00

Čas na ubytování účastníků

 

20.00—23.00

SPOLEČENSKÝ VEČER

Večeře a neformální diskuse pro účastníky konference

Heurigen Hamböck
Kellergasse 31, Krems-Stein

 

HODNOTY SPOLEČNÉHO DĚDICTVÍ

Obecná diskuse na téma konference a její význam s přednášejícími z obou dnů

/moderator/  Christian Hanus - Dunajská univerzita v Kremži

Místo konání:
Veranstaltungssaal im Dachgeschoss
Kolping Campus Krems GmbH
Alauntalstraße 95+97
3500 Krems