top of page

Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků
a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví?
Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?

Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?

Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu
COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ.

Mezinárodní konference AT–CZ

27.–28. listopadu 2018  |  Loucký klášter, Znojmo

GALERIE
VYSTUPUJÍCÍ

VYSTUPUJÍCÍ