top of page

Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků
a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví?
Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?

Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?

Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu
COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ.

Mezinárodní konference AT–CZ

27.–28. listopadu 2018  |  Loucký klášter, Znojmo

GALERIE
VYSTUPUJÍCÍ

VYSTUPUJÍCÍ

PROGRAM – ÚTERÝ

PROGRAM

ÚTERÝ 27.11.

09.00—10.00

Příjezd účastníků a registrace.

welcome coffee

10.00—10.30

Zahájení a úvod.

přivítání účastníků a krátké představení projektu COL, představení tématu konference

10.30—12.30

blok 1 – HISTORIE A KULTURA

Společné kulturní dědictví pohledem historie. Proměny hranice, vazby českých zemí a Rakouska – připomenutí dějinného rámce tématu. Kulturní význam urbanistických celků i jednotlivých staveb z pohledu státní správy.

/CZ/  Jiří Kacetl – dějiny Moravsko-Rakouského pohraničí

/CZ/  Petr Fedor – Památková péče z pohledu krajského úřadu

/AT/  Martin Grüneis - odbor kulutry a umění Dolního Rakouska

panelová diskuse

12.30—14.00

oběd v Malém sále

14.00—15.30

blok 2 – KULTURNÍ KRAJINA A SÍDLA

Přírodně hospodářský vývoj kulturní krajiny v 19. a 20. století - v čem je vlastně hodnota kulturního dědictví prostředí? Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Jejích půdorys? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?

/AT/  Wolfgang Mattes – Ochrana přírody a krajiny v Rakousku

/CZ/  Aleš Homola – Kulturní krajina Jižní Moravy

/CZ/  Marek Peška – města a vesnice

panelová diskuse

15.30—16.00

coffee break

16.00—18.00

blok 3 – SYSTÉMY OCHRANY

Jakým způsobem společnost pečuje o kulturní dědictví – jaký význam má toto dědictví pro společnost? Co nám má přinášet? Jakým způsobem o památky pečovat? Jak je adaptovat? Jak je chránit?

Jaký je smysl péče o kulturní dědictví z pohledu institucí, které ho mají na starosti?

/CZ/  Tomáš Vícha – Národní památkový ústav a jeho práce

/AT/  Patrick Schicht – představení památkové péče v Dolním Rakousku

/CZ/  Petr Kroupa – Význam kulutrního dědictví pro společnost

panelová diskuse

18.00—20.00

čas na ubytování účastníků a večeři

 

od 19:00 večeře v Malém sále

20.00—23.00

VÝZNAM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Diskusní večer s ochutnávkou lokálních produktů.

společenský večer zahájí moderovaná společná diskuse všech přednášejících nad tématem obnovy společného kulturního dědictví Rakouska a České republiky

/moderator/  Christian Hanus - Dunajská univerzita v Kremži

SPOLEČENSKÝ VEČER

Úterní program bude zakončen neformálním společenským večerem ve sklepích Louckého kláštera při cimbálové muzice a dobrém vínu z produkce Znovínu Znojmo.